Tel : 0534 342 86 16


Kalem işi Sanatı, Kalem işi dinî ve sivil mimarî yapıların iç duvarlarını, kubbelerini, kemerlerini ve tavanlarını; sıva, ahşap, taş, bez ve deri gibi malzeme üzerine renkli boya ve altın varak kullanarak süsleyen nakıştır. Kalemkârî olarak da bilinir.  Kalem işinde kıllı kalem tabir edilen fırçalar kullanılır. Bu tezyinatı yapan kişiye de kalemkâr adı verilir.

Osmanlı Dönemi süsleme sanatında önemli yeri olan kalem işinin motifleri hatayî, rûmî ve bulut şeklinde olmuştur. Ancak değişen üslûp özellikleriyle beraber bu motifler farklılaşarak yenilerine yer verilmiştir. 16. yüzyıl natüralist üslûbun temsilcisi Nakkaş Kara Memi, Rüstem Paşa Camii çinilerindeki motif ve tasarım üslûbunu ahşap üstü kalem işi geleneğine de yansıtmıştır. Bu üslûp 16. yüzyılın sonuna kadar Kara Memi öğrencileri tarafından devam ettirilmiştir.